వాట్సాప్ లో మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేసిన వ్యక్తితో మళ్ళీ చాట్ చేయాలని ఉందా అయితే ఇలా చేయండి - Telugu Tech World
Connect with us

Usefull Mobile Tricks

వాట్సాప్ లో మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేసిన వ్యక్తితో మళ్ళీ చాట్ చేయాలని ఉందా అయితే ఇలా చేయండి

Published

on

వాట్సాప్ లో మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేసిన వ్యక్తితో మళ్ళీ చాట్ చేయాలని ఉందా అయితే ఇలా చేయండి

వాట్సాప్ లో మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేసిన వ్యక్తితో మళ్ళీ చాట్ చేయాలని ఉందా అయితే ఇలా చేయండి

వాట్సప్ ప్రపంచంలోనే టాప్ మెసేజింగ్ యాప్ .ఎన్ని మెసేజ్ సర్వీస్ లో వచ్చిన వాట్సప్ షాప్ లోనే ఉంటుంది దానికి ముఖ్య కారణం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లతో యూజర్లను కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అందించడమే .ప్రతి నెల వాట్సాప్ లో కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో న్యూ లుక్ తీసుకొస్తుంది ఫీచర్లను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి కూడా.వీటితోపాటు వాట్సాప్ టు స్టెప్ వెరిఫికేషన్ రైడింగ్ స్టేటస్ రైడింగ్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ బ్లాక్ వంటి సెక్యూరిటీ మరియు విడుదల చేసింది .అయితే వాట్సాప్ లో మిమ్మల్ని ఎవరైనా బ్లాక్ చేస్తే ఈజీగా వాళ్లతో మళ్ళీ తిరిగి చాట్ చేయొచ్చు.

అది ఎలాగో ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే మీకు అర్థమవుతుంది .

-మొదటగా మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేశారో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇలా చేయాల్సి ఉంటుంది .
-మొదట మీ వాట్సాప్ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో ఆ వ్యక్తిని చూడవచ్చా లేదో చెక్ చేయండి .
-వ్యక్తి యొక్క ఇతర ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుందో లేదో చూడండి
-మీరు మెసేజ్ చేశాక సింగల్ టేక్ ను మాత్రం చూస్తున్నారా

ఇక మీరు ఈ మూడు సమాచారాలు అన్నింటినీ చూడలేకపోతే మిమ్మల్ని ఆ వ్యక్తి బ్లాక్ చేసినట్లు అర్థం.

అయితే మీరు తిరిగి ఆ వ్యక్తి తో చాట్ చేయడం కోసం.

ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ తో ఒక వాట్సప్ గ్రూప్ను క్రియేట్ చేయండి మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేసిన వ్యక్తితో మీరు కొత్త గ్రూపు క్రియేట్ చేయండి మీరు ఇలా చేయడం వల్ల ఆ వ్యక్తిని మన గ్రూప్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు .వేరే నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ను మీ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ ను గ్రూప్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పండి .

whatsapp unblock

ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయిపోండి

మీ వాట్సాప్ ను ఓపెన్ చేయండి మీరు మీ ఇతర నెంబర్ను వాడుతుంటే అప్పుడు ఆ గ్రూప్ కు మూడో వ్యక్తి నీ ఆడ్ చేయండి .

-గ్రూప్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత గ్రూప్స్ లో ఉన్న మూడు డాట్ ను ఓపెన్ చేసి గ్రూప్ ఇన్ఫో అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయండి.
-ఇప్పుడు అకౌంట్ మూడు ని అడ్మిన్ గా assign చేయండి అకౌంటు ఒక గ్రూపులో యాడ్ చేయమని అకౌంట్ 3 కు చెప్పండి .
-ఇక అంతే చాలా సులువుగా మిమ్మల్ని ఎవరైతే బ్లాక్ చేశారు వాళ్లతో ఆ గ్రూపులో మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు .

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Usefull Mobile Tricks

How To Change Icon Names On Android Homescreen

Published

on

By

How To Change Icon Names On Android Homescreen

Android has been at the cutting edge of versatile working frameworks. When contrasted with other working frameworks for versatile, Android exhibits its client’s customization alternatives with extraordinary highlights. Android is perceived for giving its client’s unlimited highlights to customization.

 

Step by step instructions to Change Icon Names On Android Homescreen

On the off chance that you are an Android client, you will be recognizable that at whatever point another application is introduced, the OS of the versatile makes another symbol for the application. It is naturally made with the default symbol and name on the home screen. Application symbols assume a significant job to get it speedy section to the application. Be that as it may, would anyone be able to change the symbol names or the application symbol?

All things considered, yes. It is suitable to change the symbol’s names on the home screen of Android telephones. In any case, this can be conceivable just with the assistance of different applications. This article will direct you to the least complex and the most straightforward approach to change the names of symbols on Android telephones.

Coming up next are known to be the best technique to change the symbols without going inside and out.

 

1. Utilizing Quick Shortcut Maker

As the name proposes, QuickShortcutMaker encourages the clients to make an easy route for the introduced applications on the PC. The best part about the application is that the clients are given the opportunity to make home screen easy routes with custom names and symbols. We should investigate the last basic procedure.

  • Firstly, download the Quick Shortcut Maker on your android telephone.
  • Once it is introduced, you can see the application records that are being introduced on your telephone.
  • Now tap on the application that you need to change the name.
  • The data of the application will be appeared on your gadget and you will be given an alternative expressing, Change the Label.
  • After that, a spring up will show up on your screen and you should fill your ideal name for the application. At that point click despite OK.
  • Now a Create Option will be seen on your gadget to make an application alternate last route. When done, the positioning must be set to show the application in the application cabinet.

The procedure is finished and now you have your application with your ideal name on your gadget’s home screen.

 

2. Utilizing Nova Launcher

Nova Launcher is an ideal exhibition driven and exceptionally adaptable launcher. It offers its clients numerous highlights that permit the clients for symbol customization where they can alter the symbol’s names. How about we investigate the procedure.

  • Download Nova Launcher
  • A screen will show up where you will be indicated Select Backup. To proceed, the Next catch must be tapped.
  • You will be mentioned for the preset to be picked. Select the alternative, Dark or Light subject to continue.
  • You will be then solicited to pick the style from the cabinet. Select in like manner and continue.
  • After the Nova Launcher is fixed on your Android telephone, continue to the home screen. From that point select the symbol where you need to change the name and press long on it.
  • You will be demonstrated three choices Remove, Edit and App Info. To proceed with the procedure, the Edit must be tapped.
  • You will be mentioned to change the symbol name. Select your ideal name.

It’s finished. You have effectively changed the Icon name in another straightforward procedure. There are a lot more applications to change the Icon name out of which, the over two is known to be the most straightforward one.

 

 

 

 

Continue Reading

Usefull Mobile Tricks

How to record a WhatsApp video call on Android (Tips&Tricks)

Published

on

By

How to record a WhatsApp video call on Android (Tips&Tricks)

It can here and there be valuable to record WhatsApp video approaches Android, particularly during a meeting. In this article, we disclose how to do it, bit by bit. Try not to stress, it’s exceptionally straightforward.

Before you hurry to download an application to record your call, it is critical to respond to this inquiry. For sure, it would be a pity to be a casualty of legitimate procedures for your activity.

Know that in certain nations, case law enables a phone discussion to be recorded for conceivable use as proof. Obviously, it must be as per your question and should not encroach on principal rights and opportunities. Similarly as with a conventional call, you basically host to advise the other get-together of the chronicle of the discussion and the other party consents to it. In the event that you reject, you can’t record the video discussion.

Obviously, it is conceivable to record a discussion without needing to utilize it in a lawful circumstance. This can be for a meeting or a memory for instance.

Step by step instructions to record a WhatsApp video approach Android

To record a WhatsApp video approach Android, it is important to introduce an application. Android doesn’t locally offer the choice, be that as it may, a few makers locally offer the capacity to record the screen (with sound) of your Android cell phone. This is the situation with Huawei cell phones specifically. In the event that you don’t have such a choice, you should download an outer application.

To record a WhatsApp video approach Android, at that point adhere to these directions:

  1. Download MNML Screen Recorder from the Google Play Store. The application is accessible for nothing.
  2. Open the application, click on the three dabs at the upper right and select Settings.
  3. Snap on the chronicle part named Recording and enact Record Audio.

Remember to turn on the sound or you won’t get the sound of your discussion

Return to the application and snap on Record at the base right. A three-second counter starts before you start recording your screen (and sound), and an admonition message shows up demonstrating that the application will record everything that will be shown on the screen. Affirm and the chronicle will begin.

Remember to give the application consent to spare your screen

At that point open WhatsApp and call the get in touch with you need.

When the discussion is finished, click on the stop button (square shape) available from the speedy notice bar or open the MNML application and snap on Stop in the base right.

You have two choices to quit recording

Return to the MNML application. Your WhatsApp video discussion is shown. You can see it on your cell phone and offer it with your companions!

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Usefull Mobile Tricks

Here’s how to remove ads on your Xiaomi smartphone

Published

on

By

Here's how to remove ads on your Xiaomi smartphone

While Xiaomi makes extraordinary spending cell phones, a noteworthy worry for clients is the irritating advertisements in MIUI, the organization’s Android-based firmware.

Clients are regularly assaulted with special messages from pre-introduced applications, for example, Mi Browser, Mi Music, and Mi Video among others.

Nonetheless, there is a work-around to impair advertisements on your Xiaomi telephone running MIUI 10.

Here’s the manner by which you can do it.

Table of Contents

Step #1

To impair msa, ensure you are associated with the Internet before continuing.

Go to Settings > Additional Settings > Authorization and denial > and set msa to Off.

Sit tight for 10 seconds before you tap Revoke.

Presently, go to Settings > Additional Settings > Privacy > Ad benefits Personalized promotion suggestions and set it to Off.

Step #2

Expel promotions from Mi File Manager in MIUI 10

In any case, you can have a cleaner experience by expelling promotions from Mi File Manager.

To begin, open Mi File Manager and tap the burger symbol on the upper left.

Presently, tap About > Recommendations and turn it Off.

In the event that you have application envelopes, tap the name of the organizer and after that debilitate Promoted applications.

Step #3

Expel advertisements from MIUI Cleaner and Mi Video

To expel advertisements from the MIUI Cleaner, open the MIUI Cleaner application and tap the brush symbol on the upper right.

Presently, tap the apparatus symbol on the upper right and mood killer Receive suggestions.

To expel advertisements from the Mi Video application, open Mi Video and tap on Account >Settings and afterward set Online suggestions to Off.

Further, set Push notices to Off.

Step #4

Expel advertisements from Mi Browser, Mi Security, and Mi Music

To expel advertisements in Mi Security, go to Settings > System application settings > Security > Receive suggestions Off.

For Mi Music, go to Settings > System application settings > Music > Receive suggestions Off.

For Mi Browser, go to Settings > System application settings > Browser > Privacy and security > Recommended for you > Off.

To totally expel advertisements from Mi Browser, go to Settings > System application settings > Browser > Advanced > Set begin page > and set it to your favored landing page.

 

 

 

 

 

Continue Reading

Recent Posts

Facebook

Advertisement

Trending