మొబైల్ కోసం అద్దిరిపోయే ఫైల్ మేనేజర్ | ఖచ్చితంగా ఉపయోగించండి - Telugu Tech World
Connect with us

Android Apps

మొబైల్ కోసం అద్దిరిపోయే ఫైల్ మేనేజర్ | ఖచ్చితంగా ఉపయోగించండి

Published

on

మొబైల్ కోసం అద్దిరిపోయే ఫైల్ మేనేజర్ | ఖచ్చితంగా ఉపయోగించండి

మొబైల్ కోసం అద్దిరిపోయే ఫైల్ మేనేజర్ | ఖచ్చితంగా ఉపయోగించండి

మనం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ లో సాదారణం గ ఫైల్ మేనేజర్ ని ఉపయోగిస్తు ఉంటాం .ఎందుకు అంటే అందులో మన ఫొటోస్,వీడియోస్,డాకుమెంట్స్ ,ఫైల్స్ ని చూడటానికి వాటి సైజు ని తెలుసుకోవటానికి .కానీ మొబైల్ లో సాదారణంగా ఉండే ఫైల్ మేనేజర్ లో అంత మంచి ఫీచర్ లు మనకు కనిపించవు .అయితే ఈ రోజు ఒక మంచి ఫైల్ మేనేజర్ గురంచి అందులో ఉన్న ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం .

వివరణ :-

-ముందుగ అప్లికేషన్ పేరు “File manager for Asus”.దీనిని ASUS వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు .

-అంటే ఈ అప్లికేషన్ asus మొబైల్స్ కోసం కానీ ప్రతి మొబైల్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది .

-ముందు గ ఈ అప్లికేషన్ ని కింద ఉన్న లింక్ తో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి .

-ఇన్స్టాల్ చేసి ఓపెన్ చేయండి ఒక పర్మిషన్ అడుగుతుంది ఇవండీ .

-ఇక ఓపెన్ చేసిన తరవాత అందులో మీకు చాలా  కనిపిస్తాయి .

-అంటే మన మొబైల్ యెంత  స్టోరేజ్ కాళీ గ ఉంది .ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది .sd కార్డ్ స్టోరేజ్ ఎంత ?అనేది ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది .

-ఇక అంటే కాదు ఇందులో ఈ ఫోల్డర్ లో ఎంత సైజు ఉన్న ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తుంది .

-ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే ఇందులో డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది .

-అంతే కాకుండా ఫైల్ మేనేజర్ ఒక మంచి ఫీచర్ ఉండటం వాళ్ళ డైరెక్ట్ గ మన ఫైల్ మేనేజర్ ని కంప్యూటర్ లో కూడా చూడ వచ్చు .

-అది ఎలా అంటే అందులో ఒక pc transfer అనే ఆప్షన్ ఉండటం వాళ్ళ ip అడ్రస్ తో ఇలా కూడా ఉపయోగించవచ్చు .

అప్లికేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి కింద ఉన్న బ్లాక్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి .

muviz

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Android Apps

Callyzer – Analysing Call Data For Android

Published

on

By

Callyzer - Analysing Call DataUnique Mobile Application to Analyze your Call Data,Callyzer helps you to analyse your call logs in detailed and statistical fashion which makes it effortless to examine and manage your call logs.

KEY FEATURES
– Optimized Call Summary
– Detailed Analysis of Call Data in the statistical format
– Export Required Call Logs to Excel or CSV format
– Precise and Elaborated Call Reports
– Easy to understand Statistic Screen
– Easy Access to your Contact List
– Pick Contacts and Compare your Interactions in detail and export to CSV
– Perceive Most Frequent Calls by Total Duration and Total No of Calls

CALLYZER SUMMARISE INTRICATE CALL LOGS IN VARIED CATEGORIES FOR EASE OF ACCESS:
Callyzer allows the user to summarise logs by Diverse Categories like Total Calls, Incoming Calls, Outgoing Calls, Missed Calls, Today’s Calls, Weekly Calls and Monthly Calls which helps user for better and ease of analysis

THIS AMAZING APPLICATION LETS YOU ANALYSE AND MONITOR CALLS:
Allows you to Analyse by Top Count Caller, Longest Duration Call, Most Frequent Call and Most Interacted Call. Advanced Date Filter helps you analyse and monitor calls for your required specific period.

DETAILED CALL REPORT:
Callyzer helps you to analyse your call Reports in detailed and statistical fashion which makes it effortless to examine and manage your call logs.

COMPARE YOUR INTERACTION:
Pick Contacts from your phone book and view details of your interaction and compare them side by side. With Filter available, you can also Compare your interactions as per your required duration.

CALLYZER HELPS YOU TO EXPORT YOUR CALL DATA:
Export your call log in CSV format, which can be easily imported and editable with spreadsheet applications.

        DOWNLOAD APP

Continue Reading

Android Apps

DOWNLOAD GBWHATSAPP APK FOR ANDROID: BEST WHATSAPP MOD

Published

on

By

DOWNLOAD GBWHATSAPP APK FOR ANDROID: BEST WHATSAPP MOD

WhatsApp from Facebook is a regularly introduced application which could be found on everybody’s cell phone. In the realm of innovation, WhatsApp has accomplished something huge. Clients can share photographs, recordings, archives and more starting with one gadget then onto the next from anyplace on the planet, yet WhatsApp likewise has a few cutoff points, similar to clients can’t share documents bigger than 16MB, and furthermore doesn’t offer the same number of as protection choices as other informing applications do. So as opposed to utilizing other informing applications, engineers have built up a modded custom adaptation of WhatsApp named GBWhatsapp which offers the genuinely necessary highlights which WhatsApp neglects to offer. Here we will clarify the highlights, give you the download connections and let you know more on it.

Highlights of GBWhatsapp APK:

 

Apply Themes and Customize:

WhatsApp just accompanies the single plain green and white shading interface, while this is the time of dull mode WhatsApp still doesn’t have one, however with the assistance of GBWhatsapp clients can apply various subjects, hues, and tweak the home screen, visit screen and in general look of the interface. This is one of the significant highlights which modded APK’s offer yet the official rendition doesn’t.

 

Lock or Hide Chats:

Ever need to bolt or shroud your private talks so nobody else could see it?, the arrangement is GBWhatsapp. With GBWhatsapp clients can bolt singular talks or even conceal them. And up passwords so no other individual could get to it without your consent. 

 

Security Options:

While the most recent renditions of WhatsApp accompany the choices to conceal blue ticks (Read receipts). There are some different highlights that it needs out and GBWhatsapp satisfies it. For example, capacity to shroud composing staus, see when other changed their profile photographs. Conceal your sound account status and so forth, simply head over to the settings and look at the highlights.

 

Send Multiple Attachments at Once:

WhatsApp has a record sharing cutoff of 30 documents immediately. And it’s irritating when we have to share in excess of 30 documents. GBWhatsapp comprehends this issue by broadening the utmost of 90 documents. So clients can send different records/connections in a solitary snap. This is one of the most mentioned and featured highlights of GBWhatsapp.

 

Send Large Files and Videos:

Sending huge records/recordings from WhatsApp has been an issue. Either WhatsApp packs it which brings about a huge misfortune in quality or it trims out the video. GBWhatsapp has an answer for this too, by utilizing GBWhatsapp clients can remove the record size restrain and send documents as enormous as they need. This component proves to be useful in different situations

 

Various Accounts/Parallel Accounts:

In the event that you utilize a double sim cell phone yet your Android skin doesn’t give you the choice to clone applications or run applications in double space inbuilt, you can introduce GBWhatsapp to exploit the subsequent number also. Truth be told rather, on the off chance that you as of now have two WhatsApps introduced on your telephone, you can utilize this as a third one also.

 

The most effective method to Download and Install GBWhatsapp APK on Android:

GBWhatsapp isn’t accessible on the Google Play Store to be legitimately downloaded and introduced as it abuses a few terms and conditions, however not to stress as it very well may be introduced effectively on any android gadget, so ensure you pursue the means referenced underneath cautiously and you will be effectively ready to do it.

Direct Download Link: (DOWNLOAD GBWHATSAPP LATEST VERSION V8.12 APK FOR ANDROID)

 

  • 1: Download the most recent variant of GBWhatsapp from the previously mentioned download connection and keep it prepared for establishment.
  • 2: Open up the downloads organizer, and open up the APK, if this would be the first occasion when you will introduce an APK, you’ll have to empower obscure sources, to do so tap on the settings symbol on the spring up and flip the obscure sources alternative.
  • Stage 3: Open up the downloaded APK again and click on introduce and you are all set.

Continue Reading

Android Apps

Best App Store apps and games 2019

Published

on

By

Best App Store apps and games 2019

Apple has declared the best applications, games and patterns that drove culture in 2019. At its exceptional occasion in New York City on December 2, the organization uncovered the best applications and games on its foundation this year. The organization additionally declared the first since forever Apple Music grants at the occasion. In contrast to other Apple occasion, this one appears to have been curbed in nature and intended to celebrate application engineers than the item on which their applications run. “The 2019 App Store Best Apps and Games victors mirror our worldwide want for association, imagination and fun,” said Phil Schiller, Apple’s senior VP of Worldwide Marketing.

 

Best applications for iPhone, iPad, Mac and Apple TV

 

Apparition Camera is iPhone App of the Year

Apple has delegated Specter Camera by Lux Optics LLC has the best application for iPhone in 2019. The application, accessible for iPhone and iPad, is made by the designer behind prominent Halide Camera. It use man-made reasoning (AI) to make long presentation pictures. It can evacuate swarms, moving city boulevards toward waterways of light and even make cascades look like compositions. “From AI based scene discovery to PC vision supported picture adjustment, Specter is stuck brimming with amazing advancements to get the most ideal picture,” the designer clarifies in application portrayal.

 

Stream by Moleskine is the iPad App of the Year

Stream by Moleskine has won Apple’s acknowledgment for iPad application despite of the year in 2019. The application brings Moleskine note pad understanding to iOS and enables clients last to make basic drawings. Complex centerpieces or takes notes like you would on last a Moleskine note pad utilizing iPhone or iPad. The free application is additionally despite perfect. Last with Apple Pencil and offers many blends for paper types, hues, and instruments.

 

Liking Publisher is Mac App of the Year

This year, Apple made it simpler for application designers to bring their iPhone last or iPad application to Mac App Store as a major aspect of Catalyst. While major application engineers are as yet interpreting their current codes for Mac, the Affinity Publisher by Serif Labs has won Mac App of the Year. The application makes it simpler for anybody to get to master level plan. Valued at $49.99, it additionally offers predominant client experience.

 

The Explorers wins Apple TV App of the Year

Apple has delegated The Explorers by The Explorers Network as Apple TV application last of the year. The free application is plan as a community situation for adventurers. The application is plan with a shared objective: “To make an exhaustive ‘visual stock’ of the regular world through photograph and video.”

 

Sky: Children of the Light is iPhone round of the year

This shouldn’t come as an amazement. Sky: Children of the Light by thatgamecompany is Apple’s iPhone round of 2019. The application enables clients to fly crosswise over scenes. And interface with divine creatures and despite discover their way back to the sky. 

 

Hyper Light Drifter is iPad round of the year

As indicated by Apple, Hyper Light Drifter by Abylight S.L. is the best iPad round of the year. It is an activity pressed reconsidering of a great 16-piece experience game for the App Store. It highlights 120fprs ongoing interaction on the iPad Pro and is the victor of. The Audience Award and Excellence in Visual Art grants of the lofty Independent Games Festival.

 

GRIS is Mac Game of the Year

While one would anticipate that an incredible game should win Mac Game of the Year, GRIS is an anomaly. The riddle platformer by Devolver wins the crown for its work of computerized craftsmanship. This $9.99 application rotates around last a cheerful little youngster lost in her very own reality and the game is about her adventure.

 

Miracle Boy: The Dragon’s Trap is Apple TV Game of the Year

Apple TV, with the arrival of new tvOS, has become an unmistakable stage for games. With the honor for Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Apple shows that nature of games stay important on the stage. The $7.99 game is created by Lizardcube with collaboration of arrangement maker Ryuichi Nishizawa. The game is a return to the adored game from the 1980s, where a solitary half-reptile swashbuckler sets off on a mind-blowing test. The game stands apart for its hand-drawn liveliness and a re-organized soundtrack.

 

Sayonara Wild Hearts wins Apple Arcade Game of the Year

With the arrival of iOS 13, Apple additionally presented Arcade as a game membership administration. The administration brings 100+ games accessible solely through Arcade and the organization is reporting Sayonara Wild Hearts as the Apple Arcade Game of the Year. The game created by Simogo and distributed by Annapurna Interactive that gives clients a chance to race cruisers, use swords and break hearts at 200mph.

 

Application and Game patterns of 2019

While Apple has picked best applications and rounds of this current year for its foundation, there are applications and games that keep on graphing higher. Applications like Anchor, Canva: Stories and Video Maker, Unfold, Steller, Spark Camera, Over and Wattpad win awards for being applications that enable anybody to convey what needs be in an exceptional manner. Apple says application that improved narrating got well known in 2019. On the gaming front, Apple says blockbusters rethought for present day age turned into a moment hit.

Apple refers to games like Mario Kart Tour, Dr. Mario World, Minecraft Earth, Pokemon Masters, Assassin’s Creed Rebellion, Gears POP!, The Elder Scrolls: Blades, Alien: Blackout and Call of Duty: Mobile on the App Store as last models. These games, per Apple, are unique discharges that inhaled new life into the most darling establishments despite in the gaming business.

Continue Reading

Recent Posts

Facebook

Advertisement

Trending