మొబైల్లో గేమ్ ఆడేటప్పుడు మీకు మెసేజ్ ల వల్ల చిరాకు వస్తు ఉంటె ఇలా చేయండి - Telugu Tech World
Connect with us

Android Apps

మొబైల్లో గేమ్ ఆడేటప్పుడు మీకు మెసేజ్ ల వల్ల చిరాకు వస్తు ఉంటె ఇలా చేయండి

Published

on

మొబైల్లో గేమ్ ఆడేటప్పుడు మీకు మెసేజ్ ల వల్ల చిరాకు వస్తు ఉంటె ఇలా చేయండి

Pubg Best App

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ,ఈరోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు అయితే గేమ్ ఆడే టప్పుడు ఏదో ఒక మెసేజ్ వస్తు ఉంటుంది .దీని ద్వార గేమ్ కి అంతరాయం కలుగుతు ఉంటుంది .ఇక మనకు చిరాకు రావటం సర్వ సాదారణం .అయితే ఈ రోజు అలా మెసేజ్ వచ్చిన కూడా మనకు ఎటు వంటి ఇబ్బంది కలగా కుండ ఎం చేయాలో తెలుసుకుందాం .ఇందుకోసం ఒక అప్లికేషను ని ఉపయోగించాలి .

అప్లికేషన్ వివరణ :-

  • ఈ అప్లికేషను పేరు “Focusbot ” ప్లే స్టోర్ లో మంచి రేటింగ్ ని కలిగి ఉంది .
  • అయితే ఈ అప్లికేషను ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేశాక కొన్ని పర్మిషన్ లను ఇవ్వాలి .
  • తరవాత ON అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేసి ,సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్లి auto replay అనే ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొవాలి .
  • తరవాత అందులో మీకు నచ్చిన మెసేజ్ ని టైపు చేసి ఉంచుకోవాలి .
  • అంటే “నేను గేమ్ ఆడుతూ ఉన్నాను తరవాత మెసేజ్ చేస్తాను” అని .
  • ఇక ఎప్పుడు ఎప్పుడు మనం గేమ్ ఆడుతూ ఉన్న కూడా మెసేజ్ వస్తే వెంటనే వాళ్ళకి replay వెళ్ళటం జరుగుతుంది .
  • ఇలా మనకు గేమ్ ఆడే టప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగా కుండ ఈ అప్లికేషన్ సహాయ పడ్తుంది .

అప్లికేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేయటానికి కింద ఉన్న డౌన్లోడ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి .

Android Apps

Korea VPN – Plugin for OpenVPN

Published

on

By

korea vpnThis app is a plug-in app, it can not work independently, this app is not developed by OpenVPN Technologies, Inc.

It is recommended to install OpenVPN official client “OpenVPN For Android”, this app will send “import VPN profile” and “connect” command to “OpenVPN For Android” app.

“OpenVPN for Android” download:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blinkt.openvpn

*** How to use ***
As “OpenVPN For Android” plugin as an example:
1. Install this app and “OpenVPN For Android” app.
2. open this app, click the Refresh button, the new VPN server ip will appear later.
3. Click on “Play” button , the IP address of OpenVPN profile will be save, import and start to connect to the server by pass command to “OpenVPN For Android” app.
4. If you’re lucky and free VPN server is not busy, your device will be successfully connected to VPN server.

*** common problem ***
1. “Trust this program” can not tick?
>> Installation of the software conflict, check whether the installation called “blue light filter” software, please try to stop it (or temporarily removed)

2. Can’t connect to server, show error: “PolarSSL: SSL read error : X509 – Certificate verification failed”.
>> Some servers may not work very stable, press the “reload” button to get new server ip to connect.This free app not able to guarantee the quality of service.

Continue Reading

Android Apps

Navratri 2019: How to download and send WhatsApp Stickers for Navratri

Published

on

By

Navratri 2019- How to download and send WhatsApp Stickers for Navratri

It’s the most happy time again in India with Navratri and Dussehra around the bend. Like each year, a ton of WhatsApp messages will be sent crosswise over to loved ones. Furthermore, what better approach to communicate and those feelings than with WhatsApp stickers in this happy time.

WhatsApp stickers are accessible for both Android an iOS stages. They add an additional touch to your messages. Like sending GIFs, emoticons, and emojis, stickers are a fun method to visit with your companions without composing anything. These stickers likewise help you mirror your disposition. Presently, while the WhatsApp application on your cell phone might not have Navratri stickers introduced, here is the manner by which to download and send.

 

The most effective method to download Navratri and Dussehra WhatsApp stickers

The procedure is straightforward, for both Android and iOS gadgets. Beginning with Android, go to Play Store and quest for Navratri WhatsApp Stickers. Here, you will see various sticker applications. Download and introduce your preferred one.

When the establishment is finished, open the application and include the pack that you like. You will see a “+” sign on the correct side to include the pack. The additional stickers will be noticeable in the as of late included ones. You should swipe to one side in the sticker menu on WhatsApp. Correspondingly, for Dussehra or Durga Puja WhatsApp stickers on Play Store and download. The establishment procedure continues as before.

On iOS downloading process for WhatsApp Stickers is somewhat extraordinary. You’ll just have a bunch of alternatives, and downloading outsider stickers isn’t as straightforward as on Android. Open a discussion, tap on sticker symbol at the base, tap on “+” sign, and download stickers from the accessible last choices. Be that as it may, in the event that you need Navratri or Dussehra or Durga Puja stickers, you should depend on your companions with an Android telephone to send them first. After getting, you can spare those stickers to the top choices.

 

The most effective method to send WhatsApp stickers utilizing an Android telephone

The procedure for sending WhatsApp stickers is straightforward. Open WhatsApp and open the talk window of the individual or gathering you need to send the sticker to. Next, tap on the emoticon. Face symbol on the base left (alongside the sort message box), tap on the sticker symbol and for stickers. Select your last preferred one and tap on it to send.

 

Step by step instructions to send WhatsApp stickers utilizing an iOS gadget

Indeed, even on iPhones, the procedure to send stickers is basic. Go to WhatsApp, open the talk window of a gathering or individual you need to send a sticker to. Next, tap the sticker symbol at the base, the correct side of the message box. Peruse for stickers, and tap on the one to send one.

 

 

 

 

 

Continue Reading

Android Apps

Rockey Keyboard -Transparent keyboard for WhatsApp

Published

on

By

Welcome to download Rockey. It is the best app for WhatsApp users, which integrated all useful whatsapp extensions, such as transparent background to match chat wallpaper, 1000+ wallpapers to download for FREE  500+ sticker packs for free

quick access to pics and videos saved from WhatsApp chats, 3D live wallpaper provides you the coolest visual effect when you tilt your phone.With these 4 main features, daily WhatsApp using experience will be

easier and colorful:

This keyboard has a transparent background function to let your chat background become a whole screen size, it’s better for your eyes. The 3D live wallpaper is the latest visual upgrade, you can have a lot of fun during chatting. It supports moving in all directions.

We will constantly update sticker packs for WhatsApp special, you can DIY your own sticker with your photo or gif.

Right now it supports the following languages:
English, Español, Português, bahasa Indonesia.

We also provide other personalized features to make your Android keyboard unique like resizing the keyboard layout, Next-word prediction, emoji prediction, Autocorrect mistyping errors and typos.

 

 

Continue Reading

Recent Posts

Facebook

Advertisement

Trending