మీ ఆధార్ కార్డ్ వివరాలు ఎవరెవరికి ఇచ్చారో తెలుసుకోండి ఇలా ..!

How to Know Who Miss Use Our aadhar card

ఆధార్ కార్డ్ వచ్చాక …చాలా అవసరాల కోసం మనం దాన్ని వాడుతున్నాం .కొన్ని సందర్బాలలో అవసరం లేకపోయిన మన ఆధార్ కార్డ్ వివరాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ …

Read moreమీ ఆధార్ కార్డ్ వివరాలు ఎవరెవరికి ఇచ్చారో తెలుసుకోండి ఇలా ..!

పాన్ కార్డ్ వాడే వారు మార్చ్ 31st 2019 లోపు ఈ పనిచేసుకోండి లేకపోతే అంతే సంగతి ..

  సుప్రీం కోర్ట్ నుంచి పాన్ కార్డ్ కి సంబంధించి ఒక వార్త బయటికి వచ్చింది .అది పాన్ కార్డ్ కి ఆదార్ కార్డ్ లింక్ చేసి …

Read moreపాన్ కార్డ్ వాడే వారు మార్చ్ 31st 2019 లోపు ఈ పనిచేసుకోండి లేకపోతే అంతే సంగతి ..