ఎంత పెద్ద డాక్యుమెంట్ అయిన సరే ప్రతి అక్షరాన్ని వెతికి పెడతుంది - Telugu Tech World
Connect with us

Android Apps

ఎంత పెద్ద డాక్యుమెంట్ అయిన సరే ప్రతి అక్షరాన్ని వెతికి పెడతుంది

Published

on

find it

వివరణ :-
ఈ అప్లికేషన్ మీరు పుస్తకం లో పదం కనుగొనేందుకు అవసరం. ‘ఇట్ ఇట్ – డాక్యుమెంట్ సెర్చ్’ అని పిలిచే ఈ ప్రక్రియను ఆకాష్ ఇడ్నిని సృష్టించారు.
ప్రస్తుతం ప్రాసెసర్ 4.3 MB డౌన్లోడ్ మరియు ఇప్పటివరకు 10,000 మందికి పైగా డౌన్లోడ్ చేసింది. ఈ అప్లికేషన్ ప్రస్తుతం Play Store లో 5 లో 5 ను పొందుతోంది.

ఉపయోగం:-
మీరు ఈ పదాన్ని పుస్తకంలో లేదా మీరు వ్రాసిన కాగితంలో ఎక్కడ గుర్తించాలో తెలుసుకోవచ్చు. మీరు సులభంగా ఒకే క్లిక్తో కనుగొనవచ్చు. అప్లికేషన్ కళాశాల అన్ని విద్యార్థులు మరియు విద్యార్థులు ఉపయోగించవచ్చు.
అప్లికేషన్ కూడా ఇంగ్లీష్, స్పానిష్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్ మరియు ఇతర భాషలలో ఉపయోగించవచ్చు. మరియు మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి స్కాన్ చేస్తారు.జర్మన్ మరియు అనేక ఇతర భాషలు. మరియు మీరు ఈ అనువర్తనాన్ని ఉపయోగించి స్కాన్ చేయవచ్చు. ఈ అనువర్తనం అనేక లక్షణాలను కలిగి ఉంది, కాబట్టి మీరు ఈ అనువర్తనాన్ని ప్రయత్నించవచ్చు.

డౌన్లోడ్ :-
మేము క్రింద అప్లికేషన్ లింక్ ఇచ్చిన. మీకు కావాలంటే, దిగువ లింక్ని డౌన్లోడ్ చేయండి.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Android Apps

All Social Media apps in one app – All Social sites

Published

on

By

All Social Media apps in one app -All Social sitesAll Social Media contains all Social Media apps in one app with snapchat, instagram and facebook and fb lite.This app has all social media apps in one app for quick access with built-in and optimized web browser in which there are multiple search engines like Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, AOL and many more to search with the fastest speed.

This app saves your mobile storage as well as time as you will be able to find your all favorite sites at one place.

So just access all social networking sites with the optimized speed in one go.

All social media apps in one app contains all your favorite social networking sites in 1mb. This is the coolest social browser present on Play Store . This app has near all social media apps with multiple search engines. Now marketing on all social sites (Facebook, Instagram, Snapchat etc) becomes easy as it saves your time as well as space to switch on multiple social sites.

This social network is optimized for its speed and space, so now no worries of having low RAM and space as it covers merely 1-2 mb of memory

This app contains:
Facebook,Twitter,Google+,VK,LinkedIn,Pinterest,Tumblr,Instagram,Snapchat,YouTube,Vine,Reddit,9gag,Flickr,Dailymotion,Gmail,Hi5,Classmates,Slack,Badoo,Couchsurfing,Buzzfeed,FastMail,Outlook,Netflix,StumbleUpon,Vimeo,Photobucket,Foursquare,AOL Mail,Yahoo Mail,GMX Mail,Hushmail,Yandex.Mail,KiwiBox,OkCupid,Tagged,Twoo,ASKfm,MeetMe,Meetup,Mail.Ru,Mail.com,Nextdoor,OK.RU,Skyrock,Tuenti,Funny or Die,DeviantArt,Fotolog,Wordpress,Blogger,Ghost,Medium,Weebly,Wix,SVBTLE,Penzu,SoundCloud,Bandcamp,Mixcloud,Habb,Yelp,WeeWorld,WAYN,XING,We Heart It,Weibo,Zoosk,Box,LiveJournal,Last.fm,Myspace,Zoho,Gaia

In-Built Browser has multiple search engines:

Google
Bing
Yahoo
AOL
Ask.com
Excite
DuckDuckGo

Disclaimer:
1. This app works like a browser in which links of top social networking sites are included so this app shows the mobile version of the site. This app may not have all the speciality that a particular site’s official Android app would have. For example, user can’t post pictures on Instagram using this app as Instagram doesn’t provide facility to post pics using Instagram website. So you would have to download it’s official app for better experience.
2. We are not affiliated with any of the services accessed through this app. This app only directs the user to avail required services and we are not responsible for any financial or technical difficulties faced by the user due to network failure, device failure or any other complications. User of this app is solely responsible for sharing his personal data with the sites listed in this app. We don’t have any sort of control over user’s personal data or any kind of information in any way. And all the information user access are through the official sites listed in this app.

                                                                                   DOWNLOAD APP

 

Continue Reading

Android Apps

Callyzer – Analysing Call Data For Android

Published

on

By

Callyzer - Analysing Call DataUnique Mobile Application to Analyze your Call Data,Callyzer helps you to analyse your call logs in detailed and statistical fashion which makes it effortless to examine and manage your call logs.

KEY FEATURES
– Optimized Call Summary
– Detailed Analysis of Call Data in the statistical format
– Export Required Call Logs to Excel or CSV format
– Precise and Elaborated Call Reports
– Easy to understand Statistic Screen
– Easy Access to your Contact List
– Pick Contacts and Compare your Interactions in detail and export to CSV
– Perceive Most Frequent Calls by Total Duration and Total No of Calls

CALLYZER SUMMARISE INTRICATE CALL LOGS IN VARIED CATEGORIES FOR EASE OF ACCESS:
Callyzer allows the user to summarise logs by Diverse Categories like Total Calls, Incoming Calls, Outgoing Calls, Missed Calls, Today’s Calls, Weekly Calls and Monthly Calls which helps user for better and ease of analysis

THIS AMAZING APPLICATION LETS YOU ANALYSE AND MONITOR CALLS:
Allows you to Analyse by Top Count Caller, Longest Duration Call, Most Frequent Call and Most Interacted Call. Advanced Date Filter helps you analyse and monitor calls for your required specific period.

DETAILED CALL REPORT:
Callyzer helps you to analyse your call Reports in detailed and statistical fashion which makes it effortless to examine and manage your call logs.

COMPARE YOUR INTERACTION:
Pick Contacts from your phone book and view details of your interaction and compare them side by side. With Filter available, you can also Compare your interactions as per your required duration.

CALLYZER HELPS YOU TO EXPORT YOUR CALL DATA:
Export your call log in CSV format, which can be easily imported and editable with spreadsheet applications.

        DOWNLOAD APP

Continue Reading

Android Apps

DOWNLOAD GBWHATSAPP APK FOR ANDROID: BEST WHATSAPP MOD

Published

on

By

DOWNLOAD GBWHATSAPP APK FOR ANDROID: BEST WHATSAPP MOD

WhatsApp from Facebook is a regularly introduced application which could be found on everybody’s cell phone. In the realm of innovation, WhatsApp has accomplished something huge. Clients can share photographs, recordings, archives and more starting with one gadget then onto the next from anyplace on the planet, yet WhatsApp likewise has a few cutoff points, similar to clients can’t share documents bigger than 16MB, and furthermore doesn’t offer the same number of as protection choices as other informing applications do. So as opposed to utilizing other informing applications, engineers have built up a modded custom adaptation of WhatsApp named GBWhatsapp which offers the genuinely necessary highlights which WhatsApp neglects to offer. Here we will clarify the highlights, give you the download connections and let you know more on it.

Highlights of GBWhatsapp APK:

 

Apply Themes and Customize:

WhatsApp just accompanies the single plain green and white shading interface, while this is the time of dull mode WhatsApp still doesn’t have one, however with the assistance of GBWhatsapp clients can apply various subjects, hues, and tweak the home screen, visit screen and in general look of the interface. This is one of the significant highlights which modded APK’s offer yet the official rendition doesn’t.

 

Lock or Hide Chats:

Ever need to bolt or shroud your private talks so nobody else could see it?, the arrangement is GBWhatsapp. With GBWhatsapp clients can bolt singular talks or even conceal them. And up passwords so no other individual could get to it without your consent. 

 

Security Options:

While the most recent renditions of WhatsApp accompany the choices to conceal blue ticks (Read receipts). There are some different highlights that it needs out and GBWhatsapp satisfies it. For example, capacity to shroud composing staus, see when other changed their profile photographs. Conceal your sound account status and so forth, simply head over to the settings and look at the highlights.

 

Send Multiple Attachments at Once:

WhatsApp has a record sharing cutoff of 30 documents immediately. And it’s irritating when we have to share in excess of 30 documents. GBWhatsapp comprehends this issue by broadening the utmost of 90 documents. So clients can send different records/connections in a solitary snap. This is one of the most mentioned and featured highlights of GBWhatsapp.

 

Send Large Files and Videos:

Sending huge records/recordings from WhatsApp has been an issue. Either WhatsApp packs it which brings about a huge misfortune in quality or it trims out the video. GBWhatsapp has an answer for this too, by utilizing GBWhatsapp clients can remove the record size restrain and send documents as enormous as they need. This component proves to be useful in different situations

 

Various Accounts/Parallel Accounts:

In the event that you utilize a double sim cell phone yet your Android skin doesn’t give you the choice to clone applications or run applications in double space inbuilt, you can introduce GBWhatsapp to exploit the subsequent number also. Truth be told rather, on the off chance that you as of now have two WhatsApps introduced on your telephone, you can utilize this as a third one also.

 

The most effective method to Download and Install GBWhatsapp APK on Android:

GBWhatsapp isn’t accessible on the Google Play Store to be legitimately downloaded and introduced as it abuses a few terms and conditions, however not to stress as it very well may be introduced effectively on any android gadget, so ensure you pursue the means referenced underneath cautiously and you will be effectively ready to do it.

Direct Download Link: (DOWNLOAD GBWHATSAPP LATEST VERSION V8.12 APK FOR ANDROID)

 

  • 1: Download the most recent variant of GBWhatsapp from the previously mentioned download connection and keep it prepared for establishment.
  • 2: Open up the downloads organizer, and open up the APK, if this would be the first occasion when you will introduce an APK, you’ll have to empower obscure sources, to do so tap on the settings symbol on the spring up and flip the obscure sources alternative.
  • Stage 3: Open up the downloaded APK again and click on introduce and you are all set.

Continue Reading

Recent Posts

Facebook

Advertisement

Trending