ఇంగ్లీష్ రాని వారికి అద్దిరిపోయే ట్రిక్ - Telugu Tech World
Connect with us

Android Apps

ఇంగ్లీష్ రాని వారికి అద్దిరిపోయే ట్రిక్

Published

on

ఇంగ్లీష్ రాని వారికి అద్దిరిపోయే ట్రిక్,ఇలా ట్రై చేయండి .

english రాని వారు ఇలా చేయండి            మీకు ఇంగ్లీష్ రాదా ?అయితే మీ  ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ తో ఇలా చేయండి సరిపోతుంది .నేను చెప్పే ఈ స్టెప్స్ ని ఫాలో అవ్వండి .ఇందుకోసం మీరు మీ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ లో ఒక చిన్న ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.ఆ అప్లికేషన్ మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో లభిస్తుంది .అప్లికేషన్ పేరు “Hi Translate “.మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి లింక్ కింద కనిపిస్తుంది .

వివరణ :-

-ముందుగ అప్లికేషన్ ని ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ,మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి .

-తరవాత ఈ అప్లికేషన్ కోసం మొబైల్ లో కొన్ని పర్మిషన్ ని ఇవ్వ వలసి ఉంటుంది .

-పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే అప్లికేషన్ సర్రిగా పని చేయదు.

-ఇలా పర్మిషన్ మొత్తం ఇచ్చాక ,మీ ముందు ఒక సింపుల్ ఇంటర్ పేస్ కనిపిస్తుంది .

-అందులో మీకు మీ సొంత బాష ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది .అక్కడ మీ బాష ఏదైతే ఉంటుందో అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి.

-తరవాత ఆప్షన్ లో మీకు రాని english బాష ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి .

-ఇక మీ మొబైల్ screen మీద ఒక చిన్న పాయింటర్ కనిపిస్తుంది .

-ఇలా మీరు సెట్ చేసుకున్న తరవాత మీ మొబైల్ ఈ ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించి వాక్యాలు వచ్చిన వెంటనే మీరు ఈ పాయింటర్ సహాయం తో దానిని ఆ వాఖ్యం మీదకి తెస్కో వెళితే చాలు అది telugu లోకి మార్చి చూపిస్తుంది .

-ఈ విధంగా మీకు రాని ఈ బాషని అయిన సరే ఈ అప్లికేషన్ సహాయం తో మార్చుకోవచ్చు .

అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేయటానికి కింద ఉన్న బ్లాక్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి .

ఇంగ్లీష్

 

Android Apps

Unlock Clock For Android

Published

on

By

Unlock Clock helps you consider your tech usage, by counting and displaying the number of times you unlock your phone in a day. Once downloaded, you can find it under Live Wallpapers in your wallpaper chooser.

Unlock Clock is part of Digital Wellbeing Experiments, a platform to share ideas and tools that help people find a better balance with technology. Try the experiments and create your own at g.co/digitalwellbeingexperiments.

Are you worried about exposing your PIN while you unlock your phone?
Here comes Screen Lock – Time Password (Dynamic Password) for the rescue.You can make your phone current time its lock screen password.And time changes every minute, so does the password too, so no one can even guess it.

NEW FEATURES
★ Cool iPhone style lock screen for your android.
★ Support on most of android phone.
★ Fully customisable lock screen.
★ Highly secure lock screen.
★ One of the best parallax effect Lock.
★ Customise sliding text. You can put your name or your friend’s name on your lock screen.

Features

Customise wallpaper for lock screen
You can apply HD Screen wallpaper or choose from Gallery.
✔ Unlock sound enable/disable.
✔ Unlock vibration enable/disable.
✔ 12 hour and 24 hour format both supported.
✔ Consume less memory and battery, Simple and Clean device.
✔ 100% safe and secure Screen Lock- Time Password
Choose your own lock type
You can choose your own way to lock your android phone(Passcode change dynamically).
► Current Time : It is default password of your lock screen. e.g. If the time is 01:47, your PIN will be 0147.
► Pin Passcode – User can choose any password.

 

 

Continue Reading

Android Apps

How to download virtual Driving License using mParivahan app?

Published

on

By

How to download virtual Driving License using mParivahan app.

On the off chance that you drive by utilizing a bike or a four-wheeler, having records like Driving License and RC is significant, particularly in India. Dept of transportation, under Govt of India, has now discharged another application called mParivahan, which can be utilized to produce virtual DL and virtual RC.

 

How to download virtual Driving License utilizing mParivahan application?

On the off chance that traffic police stop you to check the validness of your vehicle. And your driving capacity, at that point you can show these virtual DL, particularly on the off chance that you are not conveying a photocopy or the first DL. Give us a chance to figure out how to produce a virtual DL on the mParivahan. Application on your Android and iOS cell phones.

FYI, for downloading the virtual driving permit, you have to have the total driving permit number alongside the date of birth referenced on the driving permit, and with no one of these data, you won’t have the option to download your virtual driving lincese on the mParivahan application.

Download mParivahan for Android here

Download Parivahan Seva for iOS here

 

Pursue the beneath metioned steps

 • Download the mParivahan application utilizing the Google Play store
 • Open the application and sign-in, in the event that you. As of now have a record or sign up in the event that you don’t
 • Select DL on the upper right corner
 • Enter your DL number
 • To create a virtual DL, click on “Add To My Dashboard”
 • Complete the confirmation by entering your date of birth
 • Presently return
 • Go to the Dashboard and select DL Dashboard
 • Presently you will have the option to get to your virtual DL on the mParivahan application

You can likewise download the 3D standardized identification. Which police can sweep to take a gander at the current challans for you

The virtual DL on the mParivahan application shows every one of the subtleties like your date of birth, expiry date, vehicle class, and RTO code

The carefully marked report is legitimate according to the IT Act 2000 when utilized electronically. In the event that you ever neglect to convey your ID cards, simply show the virtual reports, which is presently substantial and lawful crosswise over India.

 

 

 

 

Continue Reading

Android Apps

How to find out if an image has been photoshopped

Published

on

By

How to find out if an image has been photoshopped

The procedure of Photoshop has become so natural and great that even a normal PC client can do it in a flick of a second. It has gotten by difficult to know whether it is true or had a few enhancements done. The developing abilities of PC and cell phones have made altering a typical and fun device. The present children can likewise expertly Photoshop at an exceptionally youthful age.

The most effective method to see whether a picture has been photoshopped

Fortunately, there are not many devices and a nearby perception that can identify genuine from phony or the other way around. Along these lines, how about we begin.

 

Visual Inspection

Looking carefully to the photoshopped picture is the above all else approach to see whether it has altered. One ought to just know the fundamental Inspection like

 • Curved or bowing surface – investigate the foundation cautiously and pay special mind to those minor lines, straight edges, wood grains, corners or tiles. It gets hard to get the correct possibility in Photoshop.
 • Light moving – this is likewise an intriguing method to recognize an altered picture. The light impact and shadow will meddle in the image. For example, if an article is included or expelled the shadow or feature will originate from an alternate bearing contrasted with the light in the photograph.
 • Loss in quality – when the quality in procedure is decreased, it plainly talks noisy in the image. One will unmistakably see that a solitary picture won’t be uniform and that territories in an image will be low.
 • Common sense – now and then utilizing a little sense will do no damage. Missing hand or leg, such a large number of fingers or an additional appendage, or a phantom hand will talk uproarious that it is photoshopped. The advanced craftsman will pass up a great opportunity the fundamental blunder or administer it.

 

Web Apps

There are numerous applications, that can without much of a stretch distinguish the photoshopped picture. The ground-breaking cameras the ideal picture as well as stores incredible data about the image. Not many of the mainstream Web applications to distinguish the changed pics are

 • Fotoforensics – it is a free and basic application that uses a strategy known as Error Level Analysis. The best thing about the application is that it doesn’t rely upon crude pictures and exclusively deals with its strategy.
 • Izitru – This information breezes through the picture to assessment on six distinct levels. This application relies upon Metadata and gives an endorsement of confirmation at the last stage.

 

Google search

A basic, simple and a typical route is to simply look at in the google application. This may not assist in the master level, however one may locate the first one who had taken or posted of their own.

 

 

 

 

Continue Reading

Recent Posts

Facebook

Advertisement

Trending