మొబైల్ లో ఒక్క సెకండ్ లో మీ ఆధార్ కార్డ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ..! - Telugu Tech World
Connect with us

Useful Information

మొబైల్ లో ఒక్క సెకండ్ లో మీ ఆధార్ కార్డ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ..!

Published

on

మొబైల్ లో ఒక్క సెకండ్ లో మీ ఆధార్ కార్డ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ..!

Download Aadhar Card On Android Easily

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ,సాదారణం గ అందరు మొబైల్ లో ఆధార్ కార్డ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి చాలా రకాల వెబ్ సైట్ లలోకి వెళ్తూ ఉంటారు .అయితే వాటిలో UIDAI వెబ్ సైట్ కూడా ఒకటి .అయితే ఈ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్ళాక అందులో మనకి సంబందించిన చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో మనం ఇవ్వాలి .కాని అంత పెద్ద ప్రాసెస్ లేకుండా సింపుల్ గ చాలా సులభం గ ఎలా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ లో మన ఆధార్ కార్డ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం .ఇందుకోసం UIDAI సంబందించిన ఒక అప్లికేషను ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి .ఈ అప్లికేషను ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం .

అప్లికేషను వివరణ :-

 • ముందుగ అప్లికేషను ని కింద ఉన్న డౌన్లోడ్ లింక్ ద్వార డౌన్లోడ్ చేసుకోండి .
 • ప్లే స్టోర్ లో ఈ అప్లికేషన్ ని UIDAI వాళ్ళు తెసుకోవచ్చారు .
 • చాలా సులభం గ ఈ అప్లికేషన్ వర్క్ చేస్తుంది .
 • డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక ఓపెన్ చేయండి .
 • ఓపెన్ చేశాక మొదట మనం మొబైల్ నెంబర్ తో రిజిస్టర్ అవ్వాలి .
 • తరవాతి స్టెప్ లో మనం ఆధార్ కార్డ్ కార్డ్ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేయాలి .
 • ఇక అంతే కింద captcha ని ఎంటర్ చేసి submit బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు .
 • మన ఆధార్ కార్డ్ కి లింక్ ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ కి OTP వస్తుంది .
 • ఆ OTP ని ఎంటర్ చేసిన సెకండ్ కీ మన మొబైల్ లో మనకు సంబంధించిన ఆధార్ కార్డ్ కనిపిస్తుంది .
 • ఇలా మీరు చాలా సులభం గ మీ ఆధార్ కార్డ్ ని మొబైల్ ద్వార డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు .

అప్లికేషను ని డౌన్లోడ్ చేయటానికి కింద ఉన్న డౌన్లోడ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి .

 

Advertisement
2 Comments

2 Comments

 1. Venkat ramana

  March 6, 2019 at 2:21 pm

  Super

 2. Konda gopi

  September 1, 2019 at 5:15 am

  Super

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Useful Information

How to send large files via email

Published

on

By

How to send large files via email

While a large portion of us know about utilizing email for speaking with by and by and expertly, the size furthest reaches that is forced by most administrations on records that we connect to our messages keeps us down.

Instructions to send enormous records through email

 

There is a colossal number of mailing entrances like Gmail, Yahoo, MSN and substantially more accessible out there also. As far as possible vary as indicated by the mailing entrances that you use too. Yet, luckily, there are workarounds accessible that enable you to move enormous documents through email. Peruse on to figure out how you can send enormous documents to somebody by utilizing your email.

 

Google Drive

You can transfer the document you wish to move to Google Drive and offer the downloading connect to your companions. Google Drive gives around 15 GB of capacity last free of cost. To send a document through email by utilizing Google Drive, do the accompanying:

Stage 1: Visit Google Drive and sign in with your Google Account.

Stage 2: After you have signed into your record, click on the transfer catch, click and choose the document despite you need to transfer to impart it to somebody. You last can see the improvement of your transfer at the base right corner.

Stage 3: After the transfer starts, you can tap on the offer catch which is at the offer settings and change the protection of the record as indicated by your loving.

Stage 4: You will currently have the option to send the record straightforwardly through Gmail and when you click on the offer alternative catch, you will likewise have the choice of sending the document through Facebook, Twitter and so forth.

 

Multi-Part Archives

This a progressively customary approach to send a record and you will part an enormous document into littler parts to do as such. In the event that you have a record that is about 70MB in size, you can part the document into seven 10MB pieces. You can utilize record pressure programs like 7-compress to make a file and afterward split the document.

 

Administrations that permit move of huge documents

In the event that the strategies recorded above appear to be excessively unwieldy to you, the following best choice that you have is to utilize any of the document sending administrations that are accessible to you on the web. There are a ton of administrations that offer free and paid administrations, a bunch has been referenced underneath:

 1. a) JumpShare

JumpShare enables you to send documents over for nothing by utilizing the free help. The main downside is that the size will be restricted to 250 MB. Though picking the paid assistance enables you to move records of any size.

 1. b) Securely Send

Safely Send permits the exchange of documents of up to 200 MB when utilizing the free assistance and records of any size when utilizing a paid record.

 1. c) WeTransfer

This web based moving stage enables you to move petitions for nothing.

 1. d) OneDrive

This distributed storage office by Microsoft signs you into Outlook consequently and permits you transfer up to 5GB.

 1. e) Dropbox

Dropbox has a limit of 5GB and the Google Chrome augmentation enables it to flawlessly coordinate with Gmail.

 1. f) DropSend

This administration doesn’t request that you join so as to share documents. One of a kind record sharing highlights like the Microsoft Outlook module enables clients to append huge documents to the email by means of a DropSend Account.

 

 

 

 

Continue Reading

Useful Information

How to find and remove duplicate files in your PC

Published

on

By

How to find and remove duplicate files in your PC

A considerable lot of us have experienced the custom of finding and contemplating. Which documents to keep and which to dispose of with regards to making space in our PCs for something different. One of the significant guilty parties that are frequently. Liable for occupying a ton of room in a framework is copy records.

 

The most effective method to discover and expel copy documents in your PC

In light of the recurrence with which a large number of us perform reorder activities, there are situations where we wind up having copies of films that are very enormous in size. Expelling these copies from the PC will spare a great deal of memory. There are a couple of manners by which you can dispose last of pointless copy documents from. And your framework and they have been recorded beneath:

 

Copy File Finder

Subsequent to introducing the product in your working framework, you can choose. The envelope that you need to check for copy record last  on your PC. On the correct side, click on the “include” fasten and select the way to examine the document over the catalog and snap on OK. The product will presently examine the records that you have chose and a message box will show you the copies. You can choose the record and erase it.

 

Computerized Volcano Duplicate Cleaner

Copy Cleaner will do a profound output for a wide range of records like photographs, last music, films, video, Word archives and each other arrangement you can consider. After they have been found, you will have the alternative of choosing the duplicates you wish to erase or move.

 

VisiPics

This product is incredible at discovering copies of photographs. In the wake of downloading the product, you should choose a root envelope or organizers to discover and list every one of your photos. It at that point applies five picture correlation channels to quantify how close combines of pictures on despite the hard drive are.

 

CCleaner

In the wake of downloading and introducing CCleaner on your PC, you have to tap on ‘Run CCleaner.’ You have to pick “Devices” despite from the board and discover Duplicate Finder. You should pick the drive or organizer where you need to examine for copy documents.

 

Simple Duplicate Finder

This product works in basically a similar path as the vast majority of different apparatuses on this rundown. In the wake of introducing the program, you should pick an organizer wherein you wish to search for copy documents and snap on ‘Start Scan.’ Waiting for a couple of moments or minutes will assist you with finding the copy records which you would then be able to evacuate.

 

DupeGuru

This device is accessible for the entirety of the significant stages like Windows, Mac, and Linux. You can get download it from the official site page. Subsequent to introducing the program, you can tap on ‘+’ to find the organizer which you need to filter. Hit the sweep fasten and experience the rundown to find the copy records that will be featured in blue. Pick “Imprint all” to choose all the copy records. And afterward hit the ‘Erase’ choice in the Actions menu to erase the copy documents.

 

CloneSpy

Introduce the product and opening it will take you to an interface which enables you to choose the envelopes that you wish to examine for copy records. Select ‘Copies’ on the right-hand side window. Hit ‘Start Scanning’ and hold up until the sweep is finished. From the rundown of copy records gave, pick the documents you wish to erase and afterward select ‘Erase all market documents.’

 

 

 

 

Continue Reading

Useful Information

How to access Sticky Notes on Windows 10 From Anywhere

Published

on

By

How to access Sticky Notes on Windows 10 From Anywhere

Android may have Google Keep, yet Windows 10 has Sticky Notes, a close to consummate virtual imitation of our physical Post It notes. We may have a few things at the forefront of our thoughts while working and Sticky Notes goes about as a splendidly reasonable expansion. It can monitor your work progress, updates for while you’re grinding away and the sort. You can empower them to begin on dispatch and have them stuck to your taskbar. Clingy Notes are amazingly convenient with regards to replicating URLs, hyperlinks, email address, and a few business related data.

Since the application is Windows just, it ensures you approach Sticky Notes. In contrast to Keep, it isn’t open on different stages. There are two different ways you can do this.

 

1) Use your Microsoft account

In the event that you utilize a Microsoft account on your Windows PC, there’s a basic method to recover your substance on Sticky Notes. Ensure that Sticky Notes is associated with your Microsoft account. You can utilize another Windows gadget to get all the data put away in the application.

Open Sticky Notes. In the event that you have stuck it to the taskbar, that is extraordinary. On the off chance that you haven’t, utilize the pursuit bar alongside the Start catch to type Sticky Notes. When opened, click on the Settings symbol, which is a rigging. On the off chance that you haven’t marked into it yet, sign in utilizing your Microsoft Account.

Next, visit this connection – https://www.onenote.com/stickynotes#

It’ll request your Microsoft certifications, sign in and it’ll divert you to the page where you can get to your data. You can additionally alter them, which will consider your unique Windows PC.

 

2) Exporting and Importing

This strategy would be perfect on the off chance that you have forever put away data and you need a reinforcement of it somewhere else. It’s ideal in the event that you have a distributed storage, for example, Google Drive as there is constantly a duplicate of it at whatever point you wish to download. To do this, you have get the Run direction by squeezing Win+R. At that point glue the accompanying into the content box:

%LocalAppData%PackagesMicrosoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbweLocalState

It’ll open the Microsoft Sticky Notes envelope, and inside this you can recognize a record named “plum.sqlite”. Transfer this document to your distributed storage. When complete, open your distributed storage account on another Windows PC. Download the document you transferred and visit a similar area on the other PC –

%LocalAppData%PackagesMicrosoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbweLocalState

Presently, glue the “plum.sqlite” document into the envelope. Open Sticky Notes and you’ll see that the sum total of what information has been replicated into the present framework.

In this way, an able method to guarantee a reinforcement of your significant data. The one in your cloud likewise goes about as a reinforcement so you can get to it on any Windows PC.

 

 

 

Continue Reading

Recent Posts

Facebook

Advertisement

Trending