ఫొటోస్ కోసం అద్దిరిపోయే అప్లికేషన్

photo gallery app

ఫొటోస్ కోసం అద్దిరిపోయే అప్లికేషన్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ,ఈరోజు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ కి సంబందించిన ఒక మంచి గ్యాలెరీ అప్లికేషను గురించి తెలుసుకుందాం .సాదారణం గ మొబైల్ …

Read moreఫొటోస్ కోసం అద్దిరిపోయే అప్లికేషన్

మీ మొబైల్ స్క్రీన్ లో మీకు నచ్చిన పార్ట్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి .

selecion on screen

మీ మొబైల్ స్క్రీన్ లో మీకు నచ్చిన పార్ట్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి . హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ,ఈరోజు మొబైల్ కి ఉపయోగపడే  ఒక మంచి …

Read moreమీ మొబైల్ స్క్రీన్ లో మీకు నచ్చిన పార్ట్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి .